Skolehverdagen vår

Skoledagen på Rennebu EnSpire skole starter kl 8.10. De fleste kommer med buss, noen med drosje og noen sykler eller går. Alle spiser frokost sammen i midtrommet før undervisningen starter kl 8.40. Det serveres sunn og god mat, det er sosialt og bidrar til gode samtaler til læringsmiljøets beste.

Kl 9.40 – 10.10 er det første friminuttet. Neste arbeidsøkt inne varer så til kl 11.15 da det er en halv times felles lunsj. Da har alle med seg matpakke. Vi kjøper inn literkartonger med melk slik at alle drikker det de har behov for og lyst på den dagen. Foreldre betaler ca kr 3,- pr dag for drikke. Kl 11.45 – 12.45 er det friminutt på nytt. Når elevene kommer inn igjen da er det en halv time med leksetid. Noen ganger er det felles lekser med åpne oppgaver, noen ganger er leksa individuelt tilpasset. Lærerne er tilgjengelige for å hjelpe elevene med leksegjøring.

Mellom kl. 13.15 – 14.30 er det ei lang arbeidsøkt, gjerne med praktiske oppgaver. Her tar lærerne friminutt etter elevenes behov. Noen ganger ønsker elevene å holde på kontinuerlig uten avbrudd.

Kl 14.30 – 14.40 er det felles avslutning og en kort oppsummering av skoledagen.

Skolebussene kjører fra Voll kl 14.50.