Læreplanen

Læreplanen


Det er utarbeidet en egen læreplan for EnSpireskolene som er godkjent av Utdanningsdirektoratet som en generell læreplan. Det vil si at også andre skoler kan få godkjenning for å bruke læreplanen dersom en ønsker å starte opp en EnSpireskole. Neverdal EnSpire skole i Meløy i Nordland har utarbeidet læreplanen sammen med noen av landets fremste fagpersoner innen entreprenørskap. De har gjort et grundig arbeid og gitt oss et godt utgangspunkt for å starte en entreprenørskapsskole i Rennebu.

Neverdal EnSpire skole var den første som fikk godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å starte friskole basert på EnSpire læreplanen, og vi i Rennebu er den andre godkjente skolen. Begge Enspireskolene startet opp 1.august 2018. Dersom du er interessert i å starte opp en EnSpireskole så ta kontakt med Neverdal EnSpire skole.
EnSpire læreplanen består av to deler; en generell del og en fagspesifikk del som inneholder detaljerte læreplaner for hvert fag. Ved å klikke HER kan du laste ned den generelle delen av læreplanen. Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er rettighetsbeskyttet, og at det ikke er tillatt å kopiere eller distribuere læreplanen uten tillatelse fra Neverdal EnSpire skole AS.