Enspire

 
betyr Entreprenørskap-Spire / inspirere

 

En spire vokser fra et frø og blir til noe særegent.

Til å begynne med ser alle spirer like ut. Men de kan være veldig forskjellige innvendig, og man kan ikke se hva den enkelte spire vil vokse opp og bli. Forskjellige spirer har også ulike krav til lys, varme og stell.

På samme måte er barn forskjellige individer som trenger ulik næring for å trives og utvikle seg best mulig.

Entreprenørskap i undervisningen

Pedagogisk entreprenørskap er en metode for elevaktiv undervisning og opplæring i et læringsfellesskap der elevene enten jobber alene eller i samarbeider med andre. Entreprenørielle arbeidsmåter lærer elevene til å se muligheter i omgivelsene og i situasjoner de er i. De får øve seg i å tenke ut ulike løsninger og de utvikler ferdigheter til å gjøre noe med ideene de får. Nysgjerrighet og utprøving er viktige faktorer, og å mislykkes er like bra som å lykkes. Da undres man på hva som må gjøres på en annen måte og prøver en gang til.

Andre viktige faktorer i pedagogisk entreprenørskap er et nært samarbeid med lokalt samfunns- og næringsliv. Læringsarbeidet er ofte organisert som tverrfaglige prosjekt, gjerne på tvers av alderstrinn. Elevene får bruke sin kreativitet og utforskertrang, og de har stor medbestemmelse i eget læringsarbeid.

Les mer på www.pedent.no