Skolen vår

Rennebu EnSpire skole er en friskole med entreprenørskap som pedagogisk profil. Vi fikk godkjenning for fra Utdanningsdirektoratet i november 2017 og startet skoledrift 1. august 2018. Inneværende skoleår har vi 22 elever fra 1. – 6.klasse. Vi tar ikke skolepenger.

Skolen ligger på Voll i Rennebu kommune, lokalisert ved Orklas bredd, med Voll barnehage og Rennebu kirke som nærmeste nabo. Hvis man kommer kjørende langs E6, svinger man av på Berkåk og kjører ca 15 km nordover langs Fv 700. Kommer man fra Trondheim følger man E39 til Orkanger og videre langs Fv 65 mot Meldal, og videre til Rennebu.

Vi leier skolelokaler av Rennebu kommune, der Voll skole tidligere var i drift fram til nedleggelsen i 2017. Kommunen driver fortsatt Voll barnehage i samme bygg. Vi har sambruk med barnehagen på en del av arealet vi leier, f.eks. gymsalen og musikkrommet.