Vi styrker staben

Det er med stolthet og glede vi kan annonsere vårt siste tilskudd til lærerstaben. Sigrun Rudland begynner som spesialpedagog og lærer hos oss fra årsskiftet. Vi kjenner henne godt fra før som kollega på Voll skole fram til sommeren 2016. Sigrun kommer fra jobb i PPT i Orkdal, og har gjennom sin videreutdanning bl.a. skrevet en bacheloroppgave om entreprenørskap og spesialundervisning. Med Sigrun på laget kan vi kjenne oss trygge på at både tidlig innsats og tilpassa opplæring får nødvendig fokus både i læringsfellesskapet og for den enkelte elev. Der de andre lærerne skal ha et blikk på helheten, kan Sigrun være med å sikre at de mindre, men også viktige delene blir ivaretatt.

20181202_131210
Sigrun er glad i å være med elevene ut på tur og undersøke spennende ting i natur og kulturliv.