Følelsen av å nå et mål

Følelsen av å nå et mål er herlig!
Idrettsutøvere blir ofte spurt «hva føler du nå?» etter en prestasjon som har krevd lang forberedelse og jevn innsats over lang tid. Marginene er små mellom å lykkes eller å mislykkes, og kanskje er neste mulighet langt inn i framtida. Vi kan forstå at det et deilig å nå et mål som idrettsutøver. Vi som har jobbet for at Rennebu EnSpire skole skal se dagens lys, har også vært gjennom en lang prosess som har krevd mye av oss. I november 2016 ble det valgt et interimsstyre som skulle se på mulighet om fortsatt skole på Voll dersom kommunen ikke ville drive mer. Det ville de som kjent ikke, og vårt store arbeid mot målet startet for å få klar en søknad om friskole før 1.februar 2017. Det har vært mange forberedelser, mye ny lærdom, et jevnt og stødig fokus på målet, noen viktige milepæler ble nådd underveis og da vi fikk vedtak om driftstillatelse fra Utdanningsdirektoratet 20. juni visste vi at vi hadde nådd målet! Det ble en spennende, byråkratisk duell på oppløpssida, men vi var solide og sterke så vi gikk seirende over målstreken.

Styrken henter vi fra alle våre støttespillere. Rennebu EnSpire forening kom tidlig på banen og har vært en støtte og gått løpet med oss hele veien. Foreldre som søkte barna sine til skolen er faktisk helt uunnværlige, for uten elever, ingen skole. Vi har ei flott foreldregruppe som gleder seg sammen med oss. Lærerne var raske til å takke ja til stillinger, og har vært en vitamininnsprøytning gjennom hele våren med gode innspill til hvordan vi skal få dette til å bli en skole som blir bra for alle type elever. Vollaungan dukket også opp i vår med ønske om gi noe tilbake med konsertserien stolthet, raushet og takknemlighet – for en trygg og god oppvekst. Volladåggån til støtte for Voll flerbrukshus ble et energisk og positivt arrangement som gav oss enda mer energi og tro på framtida i bygde-Norge. Nye aksjonærer i selskapet har vi også fått. 31. mai avsluttet vi en aksjeemisjon der vi hadde et todelt ønske. Flere med tilhørighet til skolen og grenda skulle få mulighet til å bidra til en lokal forankring og et bredere eierskap, og selvsagt at vi fikk en god egenkapital til oppstarten nå i august. Emisjonen gikk over all forventning. Vi gikk fra 4 til 33 eiere, og fra kr 40 000,- i egenkapital til kr 224 000,- på konto. Tohundreogtjuefiretusen takk til alle som bidro!

Følelsen av å nå et mål er fantastisk! Det er takknemlighet, stolthet, mestring, lettelse, men også fortsatt forventning om å yte mer og å leve opp til nye forventninger. Det er vi klare for!

Gleden over å se barn være sammen og undre seg, utforske, mestre, leke, oppdage og utvikle nye evner og ferdigheter er en sterk drivkraft i arbeidet vårt. Skolen skal være et sted der elevene blir selvstendige, trygge på seg selv, se mangfoldet og tverrfagligheten i det de lærer om, og utvikle evner til å gjøre noe med alle ideene som dukker opp. De skal lære seg å våge, og å mislykkes, men så å prøve igjen til de lykkes. Lærerne er støttespillere i alt elevene undres over, lærer om og prøver på. Dersom bygde-Norge skal leve videre trenger vi slike gründere som ser mulighetene og gjør noe med dem.
Vi gleder oss til å bidra til det!

Nettleserikon