Aksjer og sponsormidler

Aksjer og sponsormidler

Vi kan melde om at arbeidsoppgavene for oppstart av skolen i august går etter planen. Leieavtale om å bruke skolen på Voll er nå underskrevet og i orden, og vi vil berømme rådmann Per Øivind Sundell for at han raskt satte seg inn i saken og jobbet effektivt for å komme fram til en god løsning for begge parter. Kommuneoverlege Arne Opdahl har også gitt positiv tilbakemelding for godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern for den delen av lokalene vi skal bruke.

Det spørsmålet vi oftest får er hva det koster å gå på skolen vår. Da er det hyggelig å kunne fortelle at det er gratis for alle ettersom vi har bestemt at vi ikke skal ta skolepenger. Statsstøtten vi får vil dekke daglig drift som lønn, husleie og undervisningsmateriell, og med noe hjelp fra støtteforeningen vår, Rennebu EnSpire forening, kan vi ønske oss det «lille ekstra». Alle som vil kan være medlem i støtteforeninga for å bidra både praktisk og økonomisk til både oss og alt annet som skal fylle Voll FlerbruksHus når det etter hvert blir en realitet. Husk det går an for dere som tipper å gi grasrotandelen til Rennebu EnSpire forening. I fjor kom det inn over kr 2500,- og så langt i år har de fått inn litt over kr 1400,- i grasrotandel.

Nå i mai inviterer vi også til at flere kan bli med på EnSpire-eventyret ved å tegne aksjer i selskapet, det som i aksjeloven heter emisjon. Vi starter jo med nesten tom pengesekk og trenger å kjøpe inn alt fra blyanter og skrivebøker, til Ipader og interaktive tavler. Vi ønsker oss en større pott med oppstartsmidler til innkjøp av utstyr og læremateriell som står på handlelista.

Aksjene kan kjøpes for kr 1000,- pr stk. I tillegg til at privatpersoner kan bli «skoleeiere», har flere lokale og regionale bedrifter signalisert at de vil være med å bidra med sponsormidler. Tegningsblankett for aksjer kan lastes ned her fra hjemmesida vår www.rennebuenspire.no, eller hentes i kaffekroken på Joker Rennebu. På Volladåggån vil vi også være tilgjengelige for spørsmål om både læringsarbeid og skoledrift.Aksjetegning april - mai 2018Tegningsblankett emisjon april - mai 2018