Våre første lærere

Foreldre og elever har nå fått beskjed om skoleplass i Rennebu EnSpire skole og har frist til uka etter påske på å gi endelig beskjed om de tar plassen eller ikke. Vi har fått åtte søknader på lærerstillinger og tre på stilling som elevassistent. Av disse får Anders Voll, Marita Grefstad og Sølvi Dons Uv tilbud om stilling i første omgang. De er veldig motiverte for jobben og gleder seg til å komme i gang med «enspirerende» læring. De må be om permisjon fra sine nåværende stillinger før vi kan gi dem fast ansettelse, men det er nok bare en formalitet. Det er sannsynlig at vi også må ansette noen flere av søkerne. Når vi vet det eksakte elevtallet, er vi mer trygge på hvilket budsjett vi skal forholde oss til. Vi har også signaler om at det kommer flere elevsøknader, så vi håper våre jobbsøkere har litt «is i magen» slik at de er tilgjengelige for oss utover våren også.

Vi er uansett veldig heldige som får med disse tre fra starten. Da har vi mulighet til å få den skolen vi ønsker der elevene selv får være kreative, nyskapende og utforskende i læringsarbeidet sitt.

20180320_235347