Nytt styre for skolen

Onsdag 21.februar var det generalforsamling i Rennebu EnSpire skole AS. Vi gjorde noen mindre vedtektsendringer og hadde valg. Ragnhild Kulbrandstad Stene er ny styreleder, og Hans Martin Storø, Stig Kristiansen og Heidi Reitås Sæther er styremedlemmer.