• Vi styrker staben

  Det er med stolthet og glede vi kan annonsere vårt siste tilskudd til lærerstaben. Sigrun Rudland begynner som spesialpedagog og lærer hos oss fra årsskiftet. Vi kjenner henne godt fra før som kollega på Voll skole fram til sommeren 2016. Sigrun kommer fra jobb i PPT i Orkdal, og har gjennom sin videreutdanning bl.a. skrevet en bacheloroppgave om entreprenørskap og spesialundervisning. Med Sigrun på laget kan vi kjenne oss trygge på at både tidlig innsats og tilpassa opplæring får nødvendig fokus både i læringsfellesskapet og for den enkelte elev. Der de andre lærerne skal ha et blikk på helheten, kan Sigrun være med å sikre at de mindre, men også…

 • Starten for en ny skole

  Det har vært en travel, men helt fantastisk høst og skolestart på Rennebu EnSpire skole. Det er et stort privilegium å få mulighet til å bygge opp en helt ny skoleorganisasjon, og vi har det fint sammen både store og små. Nå forbereder vi oss til advent og jul allerede, og det er på tide med en liten stopp for å kjenne på at dette er godt og helt riktig, før vi haster videre. Vi har bygd relasjoner og vennskap ved å bli kjent med hverandre og nærmiljøet vårt. Vi har besøkt alle hjemme der de bor, og vi har gått og syklet på tur i store deler av bygda.…

 • Medias interesse

  Lokalavisene er interesserte i det vi holder på med, og vi setter pris på å kunne fortelle med egne ord hva Rennebu EnSpire skole er og skal bli. Avisa Sør-Trøndelag har vært på besøk, Opdalingen har ring oss, og kommer på besøk første skoledag. I tillegg har styreleder Ragnhild blitt intervjuet på Radio E6 tidligere denne uka nå før skolestart.

 • Åpningsfest 24. august

  Vi er straks klar for oppstart av en helt NY skole, og vi gleder oss mer og mer etterhvert som alle brikkene faller på plass. 21 elever kommer for første skoledag mandag 20.august, og fire førsteklassinger kommer for sin første skoledag noensinne. Oppstarten markerer et historisk øyeblikk ved at Rennebu får en privatskole, og det er historisk at vi starter opp en grunnskole med entreprenørskap som pedagogisk profil. EnSpireskolene i Neverdal og i Rennebu er de første av sitt slag i Norge, og vi er sikre på at dette er riktig vei å gå for framtidas skole. Vi ønsker våre venner i Nordland lykke til med oppstarten. I god EnSpire-ånd…

 • Følelsen av å nå et mål

  Følelsen av å nå et mål er herlig! Idrettsutøvere blir ofte spurt «hva føler du nå?» etter en prestasjon som har krevd lang forberedelse og jevn innsats over lang tid. Marginene er små mellom å lykkes eller å mislykkes, og kanskje er neste mulighet langt inn i framtida. Vi kan forstå at det et deilig å nå et mål som idrettsutøver. Vi som har jobbet for at Rennebu EnSpire skole skal se dagens lys, har også vært gjennom en lang prosess som har krevd mye av oss. I november 2016 ble det valgt et interimsstyre som skulle se på mulighet om fortsatt skole på Voll dersom kommunen ikke ville drive…